درباره ما

 شرکت سازه ماندگاردر سال 1394 با هدف ارائه خدمات مشترک در حوزه «مدیریت و ساخت» و «مهندسی و طراحی» تاسیس گردید.  SMCO  با بهره گیری از سرعت، آینده نگری، محوریت دانش و تخصص و همچنین با بهره گیری از خانواده ای پرانرژی، تمرکز بر برآوردن نیازهای کارفرما و ایجاد امنیت شغلی برای پرسنل، حراست از منافع بنیان گذاران، کارمندان، کارفرمایان را سرلوحه فعالیت‌های خود قرارداده و فعالیت خود را به عنوان یک بنگاه اقتصادی مستقل و خودکفا در محیط رقابتی پیگیری می نماید.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چشم انداز 

 • تبدیل شدن به یکی از موفقیت‌ترین و محترم‌ترین شرکت های صنعت ساخت و انرژی در ایران.

 • تبدیل شدن به یکی از ده شرکت برتر پیمانکاری عمومی (GC) و سرمایه گذاری در حوزه­های ساختمانی، صنعتی، انرژی و نفت و گاز  با کلاس جهانی در سطح کشور ایران و یکی از شرکت‌های مطرح در سطح منطقه.

 • تبدیل شدن به یکی از ده شرکت اول دانش بنیان کشور در حوزه انرژی و ساخت.

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استراتژي

 •  ارتقاء قابليت رقابتي شركت جهت حضور در مناقصات داخلي و بين المللي

 • ايجاد شركتهاي تخصصی در بخشهای نیرو و نفت و گاز  و بازرگانی وابسته به سازه ماندگار خورشید هشتم

 • تنوع در تامين منابع مالي ( ارزي / ريالي ) پروژه ها

 • ارتقاء تواناییها و قابلیتهای مدیریت در شرکت

 • بهبود منابع انساني شركت در راستاي نيازها

 • ايجاد فن آوري و امكانات طراحی، ساخت و بازرگانی در بخشهای مرتبط شرکت.

 • ارتقاء دانش طراحي و مهندسي و ساخت در شركت مطابق با نيازها و دانش روز. 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ارزش­ ها

 • درستي، صداقت و پايبندي به تعهدات

 • تلاش و كوشش مجدانه در جهت رشد و تعالي فردي و سازماني

 • مشتري محوري

 • خلاقيت و نوآوري

 • تعهد به ايمني و حفظ محيط زيست

 • كار گروهي همراه با خودباوري

 • احترام به مردم،حقوق وارزش های خود

 • گرامي داشتن خلاقيت،ابتكارو نوآوری

 • ترويج پيشرفت های فني ومديريتي به طورمداوم

 • پشبردروابط برنده-برنده-برنده